Tụ Nuintek được AT Đông Dương nhập khẩu đa dạng chủng loại gồm:

– Tụ dầu hạ áp 3 pha có 2 loại điện áp phổ biến 440V và 415V, công suất bù gồm 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50kVAr. Ngoài ra còn tụ dầu 230V, 480V, 500, 690V.

– Tụ khô hạ áp 3 pha sử dụng điện áp 440V công suất 10, 15, 20, 25, 30KVar. Tụ khô 1 pha sử dụng điện áp 230V, 250V.

– Tụ trung áp 3 pha 3,3kV; 6,6kV; 7,2kV; 12kV. Tụ trung áp 1 pha 12,7kV; 23kV.

Tham khảo chi tiết tại: Catalog tụ Nuintek

096 266 3333