Máy cắt tự đóng lại Recloser là sự lựa chọn hoàn hảo giúp gia tăng doanh thu và giảm thiểu chi phí vận hành cho các nhà máy, doanh nghiệp… Đồng thời máy cắt tự đóng lại giúp giảm thiểu tần suất mất điện trung bình thoáng qua (MAIFI) và thời gian cung cấp điện trung bình cho hệ thống (SAIDI).

096 266 3333