Chúng tôi cung cấp 2 dòng Máy cắt tự đóng lại là Recloser ATELEC và Recloser POWERSYS, đây là sự lựa chọn hoàn hảo giúp giảm thiểu sự cố, giảm chi phí sửa chữa hệ thống điện của ngành Điện lực và của các nhà máy, doanh nghiệp…

Máy cắt tự đóng lại Recloser ATELEC và Recloser POWERSYS giúp ngành Điện lực giảm thiểu tần suất mất điện trung bình thoáng qua (MAIFI) và thời gian cung cấp điện trung bình cho hệ thống (SAIDI).

096 266 3333