AT Đông Dương giới thiệu biện pháp khắc phục sóng hài thứ tự không. Giúp loại bỏ sóng hài thứ tự 0 ra khỏi hệ thống điện. Sóng hài thứ tự không là loại sóng hài có bậc là bội lẻ của 3, ví dụ 3, 9, 15, 21 …

Bộ lọc sóng hài thứ tự không ATELEC có tủ công suất  nhỏ và tủ công suất lớn.

Bên cạnh đó là bộ lọc thứ tự không ZSF với công suất nhỏ, từ 6A đến 75A được gắn trong tủ phân phối. ZSF từ 100A đến 500A thì ZSF được sản xuất thành tủ riêng biệt.

096 266 3333