Cuộn kháng Nuintek là thiết bị có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ thống tụ bù. Không chỉ bảo vệ các hệ thống khỏi các ảnh hưởng từ môi trường mà cuộn kháng còn giúp đảm bảo công suất của hệ thống. Với vai trò đó, cuộn kháng dần trở thành lựa chọn đầu tư để bảo vệ thiết bị điện, lọc sóng hài trong hệ thống điện.

096 266 3333