Trong hệ thống điện, tụ bù được sử dụng với mục đích bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất cos phi nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của lưới điện và tránh bị phạt tiền theo quy định của ngành Điện lực.

AT Đông Dương cung cấp đa dạng các sản phẩm tụ bù, đáp ứng nhu cầu sử dụng của hệ thống điện công nghiệp như: tụ Nuintek, tụ Gruppo Energia, tụ Eleklek….

096 266 3333