Sự khác biệt giữa Bộ lọc sóng hài thứ tự 0 và Bộ lọc sóng hài tích cực

Bộ lọc sóng hài thứ tự 0 và bộ lọc sóng hài tích cực đều là biện pháp để loại bỏ sóng hài ra khỏi hệ thống điện. Tuy nhiên mỗi bộ lọc lại có những điểm khác biệt.

1. Về nguyên lý

  • Bộ lọc sóng hài thứ tự 0 (ZSF): làm giảm hoặc triệt tiêu sóng hài thứ tự 0 với máy biến áp quấn dây theo kỹ thuật zigzag.
  • Bộ lọc sóng hài tích cực (Active Harmonic Filter): làm giảm thiểu sóng hài bằng cách sản sinh các dạng sóng hài đối nghịch.

Bộ lọc sóng hài thứ tự 0 ATELEC

Bộ lọc sóng hài thứ tự 0 ATELEC

2. Về vị trí:

  • Bộ lọc sóng hài thứ tự 0: được đặt trong tủ phân phối nếu dùng bộ lọc công suất nhỏ, hoặc cũng đặt độc lập trong phòng biến áp nếu dùng bộ lọc công suất lớn.
  • Bộ lọc sóng hài tích cực: được đặt độc lập trong phòng biến áp.

3. Về hiệu suất cải thiện:

  • Bộ lọc sóng hài thứ tự 0: 60%~95% (được cài đặt gần nhất với nguồn sóng hài nên hiệu suất cải thiện cao).
  • Bộ lọc sóng hài tích cực: 80%~95%.

4. Tính kinh tế:

  • Bộ lọc sóng hài thứ tự 0: chi phí hợp lý (không cần không gian lớn và chi phí xây dựng).
  • Bộ lọc sóng hài tích cực: chi phí cao (cần không gian lớn và chi phí xây dựng).

Sóng hài thứ tự không là loại sóng hài có bậc là bội lẻ của 3, ví dụ 3, 9, 15, 21 … Đây là các dòng điện hài có thứ tự không. Tác hại của hài thứ tự không là chúng sẽ cộng lại với nhau và đi về dây trung tính. Điều này có thể khiến dòng trong dây trung tính lớn gấp 2, 3 lần dòng trong dây pha.

Bộ lọc sóng hài thứ tự 0 ATELEC

Bộ lọc sóng hài thứ tự không ATELEC do AT Đông Dương hợp tác với ATEC ELectric sản xuất, nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Cam kết chất lượng chính hãng, giá tốt.

096 266 3333