Cuộn kháng trung thế 75kVAr 3.3Kv/6.6Kv/7.2kV 7%

Giá: Liên hệ

Bạn cần tư vấn mẫu này? Gửi tin nhắn
Một cách đơn giản hơn. Hãy để nhập SĐT
Hoặc gọi ngay cho chúng tôi: 096 883 6666
096 266 3333