Máy cắt tự đóng lại Recloser ATELEC BR10 – PR Series đảm bảo những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của điện lực, sử dụng để bảo vệ phụ tải và đường dây trên không với điện áp định mức lên đến 38kV.
Recloser BR10 – PR với hai điện áp định mức chính 27kV, 38kV thường được trang bị cho các đường trục chính, công suất lớn và đường dây dài có giá trị cao. Đối với hệ thống điện, Recloser là tập hợp của các bộ phận sau:
– Bảo vệ quá tải
-Tự đóng lại
-Thiết bị đóng cắt
– Điều khiển bằng tay

096 266 3333