AT Đông Dương phân phối độc quyền máy cắt tự đóng lại Recloser ATELEC chính hãng Hàn Quốc.  Recloser Atelec ACR giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Thiết bị sử dụng cho lưới 22kV, 35kV có khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống SCADA theo các giao thức IEC 101/104, DNP, Modbus cùng cấu hình đơn giản, dễ dàng cho vận hành và ứng dụng vào thực tiễn.

096 266 3333