250.000.000  (Chưa VAT)
270.000.000  (Chưa VAT)
260.000.000  (Chưa VAT)
096 266 3333