Recloser POWERSYS được thiết kế đáp ứng yêu cầu sử dụng bảo vệ phụ tải và đường dây trên không với cấp điện áp lên đến 38kV. Thiết bị kết hợp cùng bộ điều khiển cho phép lập trình số lần đóng cắt, thu thập dữ liệu và truyền thông, điều khiển từ xa qua SCADA theo tiêu chuẩn IEC 60870-5-104,… đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành điện.

096 266 3333