Bộ lọc sóng hài tích cực giúp loại bỏ tác hại của sóng hài một cách hiệu quả và chính xác. Bộ lọc có thể chọn được lọc từng bậc không mong muốn và lọc từ bậc 2 đến bậc 50.

AT Đông Dương cung cấp bộ lọc sóng hài tích cực PQ Tech (Hàn Quốc) và GE – AHF (Italia)

096 266 3333