AT Đông Dương giới thiệu biện pháp khắc phục sóng hài thứ tự không. Sử dụng ZHF nhập khẩu Hàn Quốc, loại bỏ và ngăn chặn sóng hài cho hệ thống điện công nghiệp.

ZHF loại nhỏ, từ 6A đến 75A được gắn trong tủ phân phối. ZHF từ 100A đến 500A thì ZHF được sản xuất thành tủ riêng biệt.

096 266 3333