Nhằm đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị, khắc phục những ảnh hưởng của sóng hài. AT Đông Dương cung cấp giải pháp khắc loại lọc sóng hài thụ động bằng việc sử dụng tù bù, cuộn kháng,… Đây được coi là giải pháp lọc sóng hài hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

096 266 3333