Sóng hài là hệ quả của các các thiết bị máy móc, điện tử hiện đại như: máy tính, hệ thống lưu điện, AC/DC Driver, lò hồ quang, bộ chuyển đổi năng lượng tái tạo, ….

Sóng hài gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho hệ thống điện và hệ thống thiết bị của nhà máy như hư hỏng bất ngờ của máy móc gây trì trệ vận hành, các cháy nổ gây nguy hiểm đến tính mạng con người, tổn thất điện năng. Ngoài ra sóng hài còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến máy cắt, Aptomat, cầu chì mà khó tìm ra nguyên nhân, giảm tuổi thọ tụ bù, nổ tụ bù, gây nhiễu các thiết bị viễn thông, các thiết bị đo hoạt động không còn chính xác….

096 266 3333