AT Đông Dương cung cấp Dao cắt có tải LBS ATELEC chính hãng Hàn Quốc với 2 mức điện áp:
– Dao cắt có tải BR10-PS-25 cho lưới 22kV
– Dao cắt có tải BR10-PS-36 cho lưới 35kV
096 266 3333