Dao cắt có tải LBS ATELEC là thiết bị điện giúp nâng cao độ tin cậy và ổn định cho hệ thống điện. Ngoài ra, dao cắt có tải LBS cũng giảm thiểu tần suất mất điện trung bình thoáng qua (MAIFI) và thời gian cung cấp điện trung bình của hệ thống (SAIDI) cho các nhà máy, xí nghiệp, trạm biến áp, công ty xây lắp…
AT Đông Dương cung cấp Dao cắt có tải LBS ATELEC chính hãng Hàn Quốc với 2 mức điện áp:
– Dao cắt có tải BR10-PS-25 cho lưới 22kV.
– Dao cắt có tải BR10-PS-36 cho lưới 35kV.
096 266 3333