Dao cắt có tải LBS là thiết bị điện giúp nâng cao độ tin cậy và ổn định cho hệ thống điện. Ngoài ra, LBS cũng giảm thiểu tần suất mất điện trung bình thoáng qua (MAIFI) và thời gian cung cấp điện trung bình của hệ thống (SAIDI) cho các nhà máy, xí nghiệp, trạm biến áp, công ty xây lắp….

096 266 3333