Xem giỏ hàng “Cuộn kháng ATELEC cho tụ 50KVAR” đã được thêm vào giỏ hàng.
096 266 3333