Cuộn kháng Nuintek là thiết bị có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ thống tụ bù. Không chỉ bảo vệ các hệ thống khỏi các ảnh hưởng từ môi trường mà cuộn kháng còn giúp đảm bảo công suất của hệ thống. Vì thế nó đang dần trở thành ưu tiền hàng đầu để đầu tư trong hệ thống điện của người dân.

 

096 266 3333