Chuyên mục: Tụ bù trung thế

Tụ bù trung thế giúp nâng cao hệ số công suất đem lại lợi ích về kỹ thuật và kinh tế làm cho tiền điện giảm xuống đáng kể.

096 266 3333